Norsk Sjakkfestival

Barnas Grand Prix I og II

FAGERNES BARNAS GRAND PRIX 2013 (I og II):
Turneringer søndag 24. mars og
onsdag 27. mars – for alle barnesjakkspillere.
Begge spilles over 5 runder med betenkningstid
20 minutter per spiller per parti.
Klasseinndeling:
Mikroputt født 2004 og senere
Miniputt født 2002-2003
Lilleputt født 2000-2001
Kadett født 1997-99
Startkontingent kr 100
Tilleggsavgift kr 30 ved påmelding etter 22/3.
Selvfølgelig premier til alle deltagerne!

FAGERNES BARNAS GP I 2013
søndag 24. mars: (palmesøndag)
kl 0830 – 0945 Frammøte / registrering
kl 1015 Spillestart 1. runde
kl 1415 Premieutdeling

FAGERNES BARNAS GP II 2013
onsdag 27. mars: (merk tidspunktene!)
kl 0900 – 0930 Frammøte / registrering
kl 0945 Spillestart 1. runde
kl 1415 Premieutdeling

Fagernes Velkomstlynsjakk

Lørdag 23. mars kl. 1930 (siste frammøte)
Åpen for alle spillere!

9 runder Monrad.
Premier til alle deltagere!

Startavgift kr 100 per spiller. Betales ved start.

Velkomstlynsjakken spilles med TIDSHANDIKAP etter slik tidsskala:
Ratingforskjell 0-99 = 5 mot 5 minutter
Ratingforskjell 100-199 = 4 mot 6 minutter
Ratingforskjell 200 – 299 = 3 mot 7 minutter
Ratingforskjell 300 – 499 = 2 mot 8 minutter
Ratingforskjell 500 ratingpoeng eller mer = 1 mot 9 minutter.
Spillere uten rating får stipulert et ratingtall, og turneringsleder kan endre denne stipuleringen etter første runde.