Norsk Sjakkfestival

Fagerneslynet 2013

Torsdag 28. mars (skjærtorsdag)

Åpen lynsjakkturnering for alle. Blir ratet i FIDE (lynsjakkrating).
Teller med i NGP 2012/13.

Gruppe A: Spillere med rating 1500 eller mer
(NGP-klasser M, 1 og 2)
Gruppe B: Spillere med norsk rating under
1500 eller ingen rating

Betenkningstid:

5 minutter per spiller per parti.

Spilleplan:

kl 1300 – 1915 Påmelding /registrering
kl 1945 Spillestart
Ca kl 2215 Premieutdeling

Premiering:

Gruppe A: kr 1000 – 600 – 300
Gruppe B: kr 700 – 500 – 300
Premiering til ¼ i hver NGP-klasse.

Startavgift:

Kr 100 for lilleputter født 1999 og senere
Kr 150 for andre spillere

Påmelding

Påmelding via TurneringsService
Startavgift kan betales til: Norsk Sjakkforlag, Festivalkonto, 3019
Drammen, bankkonto 1503.20.90998, innen 20. mars, eller ved frammøte.
Husk å opplyse på betalingen hvem den gjelder for.