Norsk Sjakkfestival

Det åpne NM 2013

En åpen turnering i tre grupper. Teller med i Norges Grand Prix (NGP) 2012/13.

Gruppe A:

Søndag 24. – sændag 31. mars
9 runders IM- og GM-kvalifiserende turnering.
Minst 10 stormestere deltar i turneringen. Betenkningstid: 2 timer på 40 trekk og 1 time ekstra til resten av partiet.
Teller i klasse mester i NVGP 2012/13.
Åpen for spillere med FIDE-rating eller norsk rating over 1750.

Gruppe B:

Onsdag 27. – søndag 31. mars
7 runders turnering, FIDE-ratet
Betenkningstid: 1½ time på 40 trekk og 30 minutter ekstra til resten av partiet.
Teller i klasse 1, 2 og 3 i NVGP 2012/13.
Åpen for spillere med rating over 1000 og et begrenset antall spillere med lavere rating.
Stengt for spillere med rating over 2000.

Gruppe C:

Onsdag 27. – søndag 31. mars
7 runders turnering, nasjonalt ratet i Norge, eventuelt FIDE-ratet
Betenkningstid: 1½ time på 40 trekk og 30
minutter ekstra til resten av partiet.
Teller i klasse 4 og 5 i NVGP 2012/13.
Åpen for spillere med rating under 1250 eller uten rating.

Startavgifter:

Gruppe A:
GM, IM og WGM Ingen
WIM og spillere med FIDE-rating 2250+ kr 500
Spillere med FIDE-rating 2000-2249 kr 850
Spillere med FIDE-rating under 2000 kr 1250
Rabatt for lilleputtspillere kr 150

Gruppe B og C:
Lilleputter født 2000 og senere kr 300
Juniorer født 1993 og senere kr 400
Andre spillere kr 500

Premiering:

Gruppe A:
1.premie Euro 1000 (ca kr 7500) + trofé
2. premie kr 5500
3. premie kr 4000
4. premie kr 2500
5. premie kr 1500
6. premie kr 1000
7., 8., 9. og 10. premie kr 600
Kr 1000 til beste spiller i hver ratinggruppe (FIDE-rating)
2150 – 2299, 2000 – 2149 og under 2000.
Kr 1000 til best plasserte kvinne og kr 1000 til
beste seniorspiller, født 1953 eller tidligere.
Bøker eller andre premier til øvrige spillere innen
en tredjedel av deltagerne.

Gruppe B:
1. premie kr 2500
2. premie kr 1250
3. premie kr 600
Kr 600 til beste spiller med rating under 1500
Bøker eller andre premier til øvrige spillere innen
en tredjedel av deltagerne i hver ratingklasse.

Gruppe C:
1. premie kr 2000
2. premie kr 1000
3. premie kr 500
Kr 500 til beste spiller med rating under 1000
Bøker eller andre premier til øvrige spillere innen
en tredjedel av deltagerne i hver ratingklasse.

Spilleplan:

Gruppe A:
Søndag 24. mars kl 1400 – 1630 Registrering (frist 1630)
kl 1700 Åpning (Rettet fra 1615)
kl 1715 – 2315 1. runde (Rettede tider)
Mandag 25. mars kl 1330 – 1930 2. runde
Tirsdag 26. mars kl 0900 – 1500 3. runde
kl 1700 – 2300 4. runde
Onsdag 27. mars  kl 1330 – 1930 5. runde
Torsdag 28. mars kl 1300 – 1900 6. runde
Fredag 29. mars kl 1330 – 1930 7. runde
Lørdag 30. mars kl 1330 – 1930 8. runde
Søndag 31. mars kl 0930 – 1530 9. runde
1515 Premieutdeling (tidligst)

NB: Det er mulig før turneringen å melde fravær fra én runde som da blir gjeldende som remis (1/2 poeng). Dog vil slikt fravær i 8. eller 9.
runde telle som tap, i begge tilfeller naturligvis “walk over” (ikke ratingberegnet).

Gruppe B og C:
Onsdag 27. mars kl 1400 – 1545
Registrering (frist 1545)
kl 1615-2015 1. runde
Torsdag 28. mars kl 0900-1300 2. runde
kl 1500-1900 3. runde
Fredag 29. mars kl 0900 – 1300 4. runde
kl 1500 – 1900 5. runde
Lørdag 30. mars kl 1400-1800 6. runde
Søndag 31. mars kl 1000 – 1400 7. runde
kl 1415 Premieutdeling

Påmelding

Meld deg på via TurneringsService til gruppe A og gruppe B og C.

Startavgift kan betales til: Norsk Sjakkforlag, Festivalkonto, 3019
Drammen, bankkonto 1503.20.90998, innen 20. mars.
Husk å opplyse på betalingen hvem den gjelder for.